Profilový systém Gealan S 9000

Inovativní středové těsnění libovolně kombinovatelné

Nový GEALAN systém S 9000 – jako kombisystém s konstrukční hloubkou 82,5 mm – sdružuje stejnou měrou vlastnosti a přednosti středového a dorazového těsnění. Velká konstrukční hloubka, šest profilových komor v rámu a křídle a tři kontinuální těsnicí roviny jsou zárukou vynikající tepelné izolace. Tato okna uspokojí i nejvyšší nároky.

 

Tajemství spočívá v detailu

Systém S 9000 disponuje inteligentní koncepcí těsnění se třemi kontinuálními těsnícími rovinami. Kvůli zlepšení tepelné izolace je křídlo už z výroby navíc vybaveno těsněním v drážce křídla. Vysoká hloubka vsazeného skla s mírou zapuštění 26 mm zajišťuje zlepšenou tepelnou izolaci.

Vývoj systému s co nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi není dílem náhody, ale výsledkem cílevědomého vývoje. Úspěšný výsledek to potvrzuje. Četné výpočty i první zkoušky prokázaly dosažení vynikající hodnoty součinitele prostupu tepla. Cílem bylo dosažení hodnoty Uf = 0,92 W/m²K pro standardní kombinaci s ocelovou výztuží a tím i využití v nízkoenergetických a pasivních domech.

Cíle se podařilo dosáhnout kombinací všech inovativních detailů v systému.

Výhody systému Gealan S 9000

  • Ift – ověřené využití v pasivních domech
  • s STV® a standardní výztuží až do velikosti křídla 2,40 m
  • s ochranou proti vloupání, BT 2
  • pro novostavby i při renovaci
  • odzkoušeno podle nejnovější normy RAL-GZ 716
  • integrováno do systémové platformy S 9000, S 9000 k dostání s dorazovým a středovým těsněním

uf092